ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්ගේ පන්සල් කළුවරේ

  • By editor
  • June 13, 2023
  • 0
  • 87 Views

පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්ට අයත් විහාරස්ථාන දෙකක විදුලිය විසන්ධි කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ අනුව හම්බන්තොට සිරිබෝපුර පිහිටා ඇති ශ්‍රී ධර්මසිංහාරාමය සහ උතුවන්කන්ද ශ්‍රී ධර්මදුත යෝගාශ්‍රමයේ විදුලි සැපයුම මෙලෙස විසන්ධි කරන ලද බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සදහන් කර තිබේ.

ශ්‍රී ධර්මධුත යෝගාශ්‍රමයේ විදුලි බිල රුපියල් අනූ හතර දහසක් වන බවත් සිරිබෝපුර ශ්‍රී ධර්මසිංහාරාමයේ විදුලි බිල රුපියල් විසි දෙදහසක් බවත් එම විදුලි බිල් නොගෙවීම මත මෙම සේ විදුලිය විසන්ධි කරන ලද බවත් මණ්ඩලය කියා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *