ඖෂධ සැපයුම හරිඅතට ගන්න අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ටත් බෑ

  • By editor
  • January 7, 2024
  • 0
  • 64 Views

වත්මන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ඔහුගේ බලතල ප්‍රකාරව ඖෂධ සැපයීම සම්බන්ධව මීට පෙර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා වෙත පැවරී තිබූ බලතල නැවත පැවරී මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණ ද ඖෂධ හිගය තව තවත් උත්සන්න වන බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති පෙන්වා දෙයි.

එසේම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සහ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය සමග සතිපතා ඖෂධ සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වුවද ඒවායේ කිසිදු ප්‍රගතියක් නැති බව ද එම සංගම් තවදුරටත් පෙන්වා දේ

ඖෂධ සැපයුම් අංශයේ නිලධාරීන් පවසන්නේ ඖෂධ සම්බන්ධව මේ වනවිට පැනනැගී ඇති ප්‍රශ්න විසදීම සදහා නිවැරැදි තීරණ නොගෙන සිටිම තුළ මාසයක් තරම් කෙටි කාලයක් තුළ ඖෂධ හිගය බරපතළ තත්වයක පත්වීම නොවැලැක්විය හැකි බවයි

මේ වනවිට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් අවශ්‍ය ඖෂධ සැපයීම් 120ක ට අධික ප්‍රමාණයක් ඉක්මනින් ලබාගැනීම සදහා කිසිදු පැහැදිලි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් සංස්ථාවට සිය ඖෂධ ගබඩාවලට කුලී ගෙවමින් රදවා තබා ගැනීමට  සිදුව තිබේ.

එසේ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ ඖෂධ වර්ග 40ක් පමණ ද අනෙකුත් දේශීය ඖෂධ සැපයුම්කරුවන් හා දේශීය ඖෂධ නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ ඖෂධ වර්ග 70ක් පමණ ද මෙසේ කුලී ගෙවා ගබඩා කරන්නට සිදුව තිබේ.

මේ තත්වය උදා වී තිබෙන්නේ සැපයුම් ඖෂධ භාර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් තවමත් සකස් නොවීමත් ඒවා භාරගැනීමට උපදෙස් ලබා නොදීමත් නිසාය.

දේශීය නිෂ්පාදකයන් මගින් අඛණ්ඩව ලබාදෙන ඖෂධ ඉක්මනින් ලබාගැනීම සදහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් ඇති නොකිරීම, ඖෂධ හිගය මගහරවා ගැනීමට කඩිනම් පියවර නොගැනීම, දැනට පවත්නා ‘ස්වස්ථ’ දත්ත පද්ධතිය සම්බන්ධව මතු වී ඇති ගැටළු ඉක්මනින් නිරාකරණය කිරීම සදහා පියවර නොගැනීම මෙවැනි ත්ත්වයක් ඇතිවීමට හේතු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සංගම් පෙන්වා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *