ඖෂධ හිගය උග්‍ර අතට

  • By editor
  • February 13, 2024
  • 0
  • 31 Views

රජයේ රෝහල්වල ඖෂධ තුන්සියයක පමණ ප්‍රමාණයක් පවතින බවත් එම හිඟය දිනෙන් දිනම උග්‍ර අතට පත්වෙමින් ඇති බවත් වාර්තා වේ.

මෙම ඖෂධ හිඟය මැඩපවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් මේ වන තෙක් සිදුව නැති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ

ඖෂධ වර්ග 245 ක් සඳහා ප්‍රමාණයකට ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවම් නැති අතර ලියාපදිංචි වුවද උපරිම සිල්ලර මිල ප්‍රකාශයට පත් නොකළ ඖෂධ වර්ග සඳහා සැපයුම්කරුවන් උපරිම සිල්වර මිල ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා ඖෂධ සංස්ථාව ඔවුන් වෙත ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කිරීම අත්හිටුවා තිබේ.

මෙම තත්ත්වයන්ද රට තුළ විශාල ඖෂධ හිගයක් ඇතිවීමේ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *