කංසා ව්‍යපෘතියට අවසර

  • By editor
  • July 6, 2023
  • 0
  • 104 Views

කංසා වගා කිරීම ලබන මාසයේ ආරම්භ කරන බව සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිනී ඩයනා ගමගේ සඳහන් කරයි.

එය ආයෝජන මණ්ඩලයේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ආරම්භ කෙරෙන අතර ඒ සඳහා ආයෝජනය කිරීමට මේ වනවිට විදෙස් ආයෝජකයන් 11 දෙනෙකු කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ද ඇය පැවසුවාය.

මෙම නව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව වසර දෙක තුනක දී පමණක් රුපියල් බිලියන පහකට අධික ආදායමක් උපයා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව ඇය පැවසීය.

මෙම සමස්ත නියමු ව්‍යාපෘති සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇති බවත් කියා සිටියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *