කටාන ඇඟලුම්හල් ආයෝජක සහ ටිරාන් අලස් අතර හමුවක්

  • By editor
  • May 10, 2023
  • 0
  • 89 Views

ඕමාන ජාතික කටාන ඇඟලුම්හල් ආයෝජක කල්ෆාන් සෙයිඩ් ඔබේදාන්, කළමනාකරණ නියෝජිත යසීර් ලහීර් සමග මහජන ආරක්ෂක ඇමති ටිරාන් අලස් මහතා (9) මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැතිවිනි.

මෙහිදී ටිරාන් අලස් මහතා ඕමාන් ආයෝජකයාගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට වග බලාගන්නා බවට පොරොන්දු වී තිබේ.

තවද මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධව ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු වූ බවත් ආයෝජකයාගේ ආරක්ෂාව සැලසීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලු පියවර ගැනීමට උපදෙස් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබුණු බවද මෙහිදී ටිරාන් අලස් මහතා ඕමාන් ජාතික ආයෝජකයාට දැනුම් දුන්නේය.

තම ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිලිබඳව හා මෙම සිදුවීම කෙරෙහි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු කිරීම පිළිබඳව සිය ස්තුතිය පුද කරන බව ඕමාන ජාතික ආයෝජකයා එහිදී සදහන් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව හැරනොයන බව තීරණය අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසු තීරණය කලබව ආයෝජකයා අවධාරණය කලේය.

තවද කිසිවිටකත් ශ්‍රී ලංකාව හැර නොයන බවට සහතික වන බවත් මෙම ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාව කටාන ප්‍රදේශයේම පවත්වාගෙන යනවාද නැතිනම් වෙනත් ප්‍රදේශයකට ගෙනයනවාද යන්න පිලිබදව තම පවුල සමග සකච්ඡා කර තීරණය කරන බවත් ආයෝජකයා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *