කටුනායකින් රට පනින්න ආ මගියාගෙන් සොයාගත් දේ (ඡායාරූප සහිතයි)

  • By editor
  • August 19, 2023
  • 0
  • 155 Views

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලෙන් ඉන්දියාවේ මුම්බායි වෙත පිටත් වීමට පැමිණි මගියෙක් පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔහු සූක්ෂම ලෙස සගවාගෙන තිබූ රත්තරං අඩංගු කැප්සූල් 03ක් සොයාගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වන මොහොමඩ් සිහාබ් නබුහාන් නැමැති අය මෙලෙස ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ මත්ද්‍රවය පාලන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කර තිබේ. අදාළ කැප්සුල් තුල මුළු බර කිලෝග්‍රෑම් 1.28 ක් වන රත්තරන් ජෙල් අඩංගු බව සොයා ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *