කතරගම දේවාලයේ ප්‍රධාන කපුවා පන්නයි

  • By editor
  • March 19, 2024
  • 0
  • 58 Views

පවුම් තිස් අටක බර රන් තැටියක් අතුරුදන් වීමේ සිද්ධියේ සම්බන්ධයෙන් රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු මහතා වන සොමිපාල රත්නායක සහ සහාය කපුවකු වන සමන් ප්‍රියන්ත යන අයගේ කපු ධුරයන් අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩිශාන් ගුණසේකර මහතා විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව මෙම කපුවන් දෙදෙනාට කතරගම දේවාල මාළිගයට ඇතුළුවීම, රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිසි ආකාරයකින් මැදිහත්වීම තහනම් බවද බස්නායක නිලමේවරයා ලිඛිතව දැනුම් දීමටද පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *