කතරගම පහන් දැල්වූ තරුණියට ගිනි ඇවිලෙයි

  • By editor
  • August 31, 2023
  • 0
  • 355 Views

සෙල්ල කතරගම වන්දනාව සදහා පැමිණි නඩයක තරුණියක් විසින් දෙවියන් වන්දනා කිරීම සදහා පහන් දල්වමින් සිට තිබේ.

එහිදී එක්වරම ඇගේ සිරුරට ගිනි ඇවිලෙන්නට පටන් ගෙන තිබූ අතර පසුව ඇය දිවගොස් බිම පෙරළි ගින්න නිවාගන්නට උත්සහ කර ඇත.

පැමිණ සිටි බැතිමතුන් ද ගින්න නිවා දැමීම සදහා උපකාර කර තිබේ. කෙසෙවෙතත් සිදුවන්නට ගිය විනාශයක් වළක්වාලමින් ඇගේ දිවි බේරී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *