කතානායක – කිරිඇල්ල පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇවිළෙයි

  • By editor
  • February 9, 2024
  • 0
  • 19 Views

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සහ  විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්වරුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදුව ඇත.

අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම සිදුවීම සිදුව තිබේ.

මේ වාදය ඇති වූයේ මහනුවර ඉඩම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කිරිඇල්ල මහතා කතා කරමින් සිටියදී කතානායකවරයා  ඊට  බාධා කළ අවස්ථාවේදීය.

එහිදී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සදහන් කළේ “මොකක්ද කතානායකතුමා මේ. ඔබතුමා මම නැගිට්ටම ඇඹරෙනවා, මට කතා කරන්න දෙන්නෙ නැහැ.” යනුවෙනි

ඊට පිළිතුරු දෙමින් කතානායකවරයා සදහන් කළේ ” ඔබතුමාගෙන් මට ඇඹරෙන්න දෙයක් නැහැ . ඔබතුමා කවුද කියන්න මම දන්නවා.පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද අයුතු විදියට භාවිතා කරන්න එපා. මේක විභාග කරන්න කමිටුවක් දානවා. කමිටුවේදී ඔබතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.” යනුවෙනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *