කලකිරුණු අර්ජුන කැනඩා යයි

  • By editor
  • December 11, 2023
  • 0
  • 169 Views

තමන් කැනඩාවේ ක්‍රිකට් පුහුණු පාසලක් සඳහා එක්වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා සඳහන් කර ඇත.

මහනුවර අස්ගිරි මල්වතු මහනාහිමිවරුන් හමු වී හෙතෙම මෙම අදහස් පළකළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා තම සේවය අනවශ්‍ය නම් බවට පෙන්නුම් කරන නිසා තමන් මෙම තීන්දුව ගත් බවද හෙතෙම පැවසීය.

හිටපු අමාත්‍යවරයා තමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රිකට් සඳහා අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් පත්කළ ද පැය 24 ක් ඇතුළත එළියට දැමීමට කටයුතු කරන ලද බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *