ක්‍රිකට් අතුරු කමිටු ගැසට්ටුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නෑ – හරීන් ප්‍රනාන්දු 

  • By editor
  • November 28, 2023
  • 0
  • 150 Views

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා විසින් ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව පිහිටුවමින් නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය ලබන නඩු වාරය තෙක් ක්‍රියාත්මක නොකරන බව නව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සදහන් කරයි.

ඒ බව අමාත්‍යවරයා විසින් අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *