ක්‍රිකට් තහනම ඉවතට

  • By editor
  • January 28, 2024
  • 0
  • 28 Views

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත පනවා තිබූ තහනම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත්කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඊට අදාළ නිල නිවේදනය කඩිනමින් නිකුත් කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය X ගිණුමේ සටහනක් තබමින් පවසයි.

ඒ අනුව ජාතයන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මේ පිළිබඳ නිල නිවේදනයක් හැකි ඉක්මනින් නිවේදනය කරනු ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *