ක්‍රීඩා ඇමති ධූරය එස්.බී ට!!

  • By editor
  • November 19, 2023
  • 0
  • 65 Views

පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවන අය වැය විවාදයෙන් පසු රොෂාන් රණසිංහ මහතා දැනට දරනු ලබනක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරයේ වෙනසක් කෙරෙණු ඇති බව සති අන්ත ජාතික පුවත්පතක් වාර්තා කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන ජනවාරි මාසයේදී කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුකරමින් මෙම වෙනස සිදුකෙරෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

රොෂාන් රණසිංහ මහතා දරණ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය එස්.බී දිසානායක මහතා වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතින බවට ද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කර ඇත.

කෙසෙවෙතත් නමුත් රොෂාන් රණසිංහ මහතාගේ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය වෙනසක් සිදු නොවනු ඇතැයි ද ඇති බවත් සදහන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *