කාලගුණ විද්‍යා නිලධාරීන්ට නීති විරෝධීව කෝටියකට අධික මුදලක් ගෙවලා

  • By editor
  • November 5, 2023
  • 0
  • 140 Views

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට රුපියල් කෝටියකට අධික මුදලක් නීති විරෝධී ලෙස ගෙවා ඇති බවට වාර්තා වේ.

අතිකාල හෝ නිවාඩු දීමනා ලෙස පසුගිය 2022 වර්ෂයේදී ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර මගින් කාලය තහවුරු කර නොගෙන මෙම මුදල් නීති විරෝධීව ගෙවා ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සදහන් වේ.

අතිකාල හෝ නිවාඩු දින ආදි දීමනා ගෙවීම් කිරීමට කාලය පදනම් කර ගන්නේ නම් ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර මගින් කාලය තහවුරු කරගත යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වන්නේ යැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් විගණන අංශ කළ විමසුමකදී එහි නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එකම වේලාවේ සේවය නිම කර පිටවීම සහ නැවත පැමිණීම සටහන් කිරීමට වේලා සටහන් යන්ත්‍රයේ පහසුකම නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *