කැරට් රකින්න ආරක්ෂකයින් දාලා – වැටුප 1500යි

  • By editor
  • January 19, 2024
  • 0
  • 75 Views

මේ වනවිට වෙළඳපළේ කැරට් මිල විශාල වශයෙන් ඉහල යාම හේතුවෙන් බොහෝ පාරිභෝගිකයින් අසීරුතාවයන්ට පත්ව තිබේ.

කෙසෙවෙතත් කැරට් මිල අධික ලෙස ඉහළ යාමෙන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට ගෙනයන කැරට් ගෝනි රැකගැනීම සඳහා මුරකරැයන් යෙදීමට සිදුව තිබෙන බව වාර්තා වේ.

වෙලදුන් සඳහන් කරන්නේ මෙලෙස ගෝනි මුර කිරීමට යොදන මුරකරුවකුට රුපියල් 1500ක මුදලක් ගෙවීමට සිදුව ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *