කැරොකේ වසන්තගෙ නිවස බැංකුවට සින්නයි!!

  • By editor
  • October 29, 2023
  • 0
  • 469 Views

කොල්ලුපිටියේ ප්‍රසිද්ධ රාත්‍රී සමාජශාලා හිමිකරුවකු වන කැරොකෙ වසන්තගේ නිවස හැටන් නැෂනල් බැංකුවට සින්න වී ඇති බවට වාර්තා වේ.

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරියෙකු වන කීර්ති රත්නායක මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුම මගින් මෙම තොරතුරු සදහන් කර තිබුණි.

ඒ අනුව කැරොකෙ වසන්තට අයත් බවට සදහන් කරන කුරුදුවත්තෙහි පිහිටි පර්චස් 10.8 ක නිවසක් මෙලෙස බැංකුවට සින්න වී ඇති බව එහි දක්වා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *