කැරොකේ වසන්ත ජපන් තානාපති හමු වූ අයුරු

  • By editor
  • December 6, 2023
  • 0
  • 106 Views

ක්ලබ් වසන්ත නොහොත් සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පසුගිය දිනක ජපන් තානාපතිවරයා හමු වූ බවට සදහන් කරමින් ඔහුගේ මුහුණුපොතේ ඡායාරූප කිහිපයක් පළකර තිබූ අයුරු දක්නට ලැබුණි.

එහිදී ඔහු කොට කලිසමකින් සැරසී ජපාන තානාපතිවරයා හමු වී තිබීම විශේෂත්වයකි.

එම ඡායාරූප පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *