‘කිත්සිරි මේලා’ බක්මහ උළෙලේදී ජනපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

  • By editor
  • April 24, 2023
  • 0
  • 229 Views

රට තුළ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට කැප වූ අසහාය නායකත්වය වෙනුවෙන් පිදෙන ‘ජනතා ප්‍රසාදාභිමානී’ සම්මානයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිදුම් ලැබීය.

ඊට අදාල සම්මානය මැද කොළඔ, සුදුවැල්ල නාගරික කොට්ඨශයේ එජාප සංවිධායක කිත්සිරි රාජපක්ෂ මහතා අතින් ජනාධිපතිතුමා වෙත කිත්සිරි මේලා’ බක්මහ උළෙලේදී පිරිනැමිණි.

එම බක්මහ උළෙල කිත්සිරි රාජපක්ෂ මහතා විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන උත්සවයක් වන අතර එහි ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරිණි.

කිත්සිරි රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිකරන ලද සුදුවැල්ල ශ්‍රී ධර්මාලෝක දයා මහා විහාරය වෙනුවෙන් ඊට යාබද පිහිටි තම කඩ කාමරයක හිමිකාරිත්වය සමග රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදල් ත්‍යාගයක් ද ප්‍රධානය කිරීම ද ජනපති අතින් සිදුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *