කුකුල් මසුත් ඉන්දියාවෙන්

  • By editor
  • April 3, 2023
  • 0
  • 92 Views

ඉන්දියාවෙන් මෙරටට බිත්තර ආනයනය කරන ආකරයට කුකුල් මස් ගෙන්වා සහන මිලට ජනතාවට ලබා දීමට රජය අවධානය යොමුකර තිබේ.

වෙළෙද අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මෙලෙස ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජනතාවගේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ අඩු මිලට ලබාදීමේ අරමුණෙන් මෙම පියවර ගැනීමට කටයුතු කෙරෙන බව ද ඔහු සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *