කුරුන්දි පුදබිම නොසන්සුන්

  • By editor
  • August 18, 2023
  • 0
  • 280 Views

කුරුන්දි පුදබිමේ දින 03ක කාලයක් රතන සූත්‍රය සජ්ඣායනා කිරීම සඳහා අද (18) දිනයේදී භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් කටයුතු සූදානම් කර තිබුණි.

ඒ අතරතුර කුරුන්දි පුදබිමේ පිහිටි චෛත්‍යයට ඔබ්බෙන් වූ පිළිමගෙය පිහිටි ස්ථානයේ පැරණි කෝවිලක් තිබූ බව පවසමින් යාපනයේ පදිංචිකරුවන් පිරිසක් පැමිණ පිළිම තැන්පත් කර එම ස්ථානයේ කිරි ඉතිරවීමට සූදානම් කර තිබුණි.

එහිදී අදාළ පිරිස හා භික්ෂූන් වහන්සේ අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගැනුණි. අනතුරුව පොලීසිය මැදිහත් වී තත්ත්වය පාලනය කළ අතර මේ වනවිට කැරලි මර්දන ඒකකයද කැඳවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *