කුරුන්දි මුල්කර ජාතිවාදය අවුස්සන්නට තානාපති මෙහෙයුමක්

  • By editor
  • August 20, 2023
  • 0
  • 215 Views

කුරුන්දි විහාරය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති අර්බුදය තුළින් ජාතිවාදය අවුස්සා යළි රට අරාජික කිරීමට විදේශීය තානාපති කාර්යාලයක් මැදිහත්ව මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇති බව බුද්ධි අංශ වාර්තාවක් මගින් ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර ඇත.

ඒ අනුව කුරුන්දි විහාරයේ අර්බුදය දකුණට පෙන්වා, ජාතිවාදය ඇවිස්සවීම සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක්ද යොදාගෙන ඇති බව එම වාර්තාව තහවුරු කරයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්න ජයසුමන විසින් රචිත කුරුන්දි විහාරය කෘතියද එම ව්‍යාපෘතියේම කොටසක් බව ජනාධිපති කාර්යාලයට වාර්තාවී ඇත.

කුරුන්දි විහාරයේ වස් පිංකම සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා නොදී දෙමළ ජනතාව සමග ගැටුම් ඇති කරගැනීම තුළින් මෙම අර්බුදයට දකුණේ ජනතාව ඈදා ගැනීමටද සැලසුම් කර තිබේ. ඒ අනුව පසුගිය සිකුරාදා (18) කුරුන්දි විහාරයේ පිරිත් පිංකමක් පැවති අතර එය කඩාකප්පල් කිරීමට දෙමළ ජනතාව මැදිහත්වීම තුළින් නොසන්සුන්කාරී වාතාවරණයක්ද ඇතිවිය.

කෙසේ වෙතත් මෙම අර්බුදය නිරාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *