කෙටිකාලීන ප්ලාස්ටික් තහනම හෙට සිට

  • By editor
  • September 30, 2023
  • 0
  • 186 Views

කෙටිකාලීන ප්ලාස්ටික් තහනම් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය හෙට (01) සිට ක්‍රියාත්මක බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව ගැසට් පත්‍රය කඩ කරමින් කටයුතු කරන ව්‍යාපාරිකයින්ට එරෙහි ව නීතියමය පියවර ගන්නා බව එම අධිකාරීයේ ඉහළ නිලධාරියෙකු සදහන් කළේය.

එමෙන්ම ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට ඊට අදාළ වැටලීම් ද සිදු කිරීමට පියවර ගන්නා බව වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *