කෙහෙළියගේ මානව හිමිකම් කඩවෙලා – දියණියගෙන් පැමිණිල්ලක්

  • By editor
  • March 27, 2024
  • 0
  • 67 Views

මේ වනවිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බවට සදහන් කරමින් ඔහුගේ දියණිය වන චමිත්‍රී රඹුක්වැල්ල ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

තමන්ගේ පියාගේ මානව හිමිකම් කඩවී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ වහාම පරීක්ෂණයක් කර සාධාරණයක් ඉටුකරන ලෙස ඇය ඉල්ලීමක් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *