කොවිඩ් නැවත වැඩ පටන් ගනී!

  • By editor
  • April 28, 2023
  • 0
  • 91 Views

කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ වාර්තා වීමක් සිදු වන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මහජනතාවට දැනුම් දී තිබේ.

පසුගිය කාලයේ සිට කොවිඩ් ආසාදිතයන් වාර්තා වුවත් අසල්වාසී ඉන්දියාවේ ආසාදිතයන්ගේ වාර්තා වීම වර්තමානය වන විට ඉහළ යෑමත් සමඟ නැවතත් මෙරට වාර්තා වීම ඉහළ යෑමේ අවදානමක් පවතින බව ද පෙන්වා දී ඇත.

මෙම වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මුව ආවරණ පැලඳීම, දෑත් පිරිසුදුව තබා ගැනීම යනාදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බව ද වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *