කොළඹ ඩර්ඩන්ස් රෝහලෙන් ලබා දුන් ආහාර වල අගල් එකහමාරක පණුවෙක් – (වීඩියෝ දර්ශන සහිතයි).

  • By editor
  • February 2, 2024
  • 0
  • 121 Views

කොළඹ ඩර්ඩන්ස් රෝහලේ හදවත් රෝගියෙකුට ලබා දුන් ආහාර වල පණුවෙක් සිට ඇති බවට වීඩියෝවක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය වල සංසරණය වන ආකාරය දක්නට ලැබේ.

ඒ අනුව එමගින් පවසන්නේ පසුගිය දිනක හදවත් රෝගයක් හේතුවෙන් එම පෞද්ගලික රෝහලට ඇතුළත් වූ රෝගියෙකු හට ලබා දී තිබූ ආහාරවල අගල් එකහාමාරක පමණ පණුවෙක් සිට ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *