කොළඹ නවලෝක රෝහල බැංකුවට සින්නයි – විකුණන්න අධිකරණයෙන් අවසර

  • By editor
  • February 24, 2024
  • 0
  • 384 Views

කොළඹ නවලෝක පෞද්ගලික රෝහල විකිණීම වළක්වාලමින් නිකුත් කර තිබූ තහනම් නියෝගය කොළඹ වානිජ මහාධිකරණය විසින් ඉවත් කර ඇත.

එම රෝහල රුපියල් කෝටි 63ක ට ආසන්න මුදලක් බැංකු ණය නොගෙවීම හේතුවෙන් හැටන් නැෂනල් බැංකුවට සින්න වී ඇති අතර එය විකිණීම වළක්වාලමින් මීට පෙර අධිකරණය මගින් තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණි.

එම තහනම් නියෝගය ඉවත් කරන ලෙසට ඉල්ලමින් එම බැංකුව විසින් ප්‍රතිවිරෝධතා ගොනු කර අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර තිබේ.

තම බැංකුවෙන් අදාළ පෞද්ගලික රෝහල ඇපයට තබමින් මුදල් ලබාගෙන් ඇති නමුත් එම මුදල් සහ ඊට අදාළ පොළි මුදල් නොගෙවීම හේතුවෙන් එම රෝහල සහ පරිශ්‍රය විකුණා මුදල් ලබාගැනීමට බැංකු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයිද අධිකරණයට වැඩිදුරටත් වාර්තා විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *