කෝටි ගණනක නරක් වූ පාන්පිටි අල්ලයි

  • By editor
  • March 30, 2024
  • 0
  • 46 Views

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු රුපියල් කෝටි 15ක් පමණ වටිනා පාන්පිටි ඇතුළු පාරිභෝගික භාණ්ඩ තොගයක් ගනේවල්පොළ ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක සඟවා තිබියදී සොයාගත් බව කැකිරාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පවසයි.

එහි කිලෝ 25 සහ 50 පාන් පිටි ඇසුරුම් 10,000කට අධික ප්‍රමාණයක් තිබී සොයාගෙන ඇති අතර ඒවා වෙලෙදපලට නිකුත් කිරීමට සූදානම් කර තිබෙන ඒවා බව ද වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු පරිප්පු තොගයක්ද එහි තිබී සොයාගෙන තිබේ.

කැකිරාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට ලද තොරතුරක් මත එහි නිලධාරීන් සිදුකළ ක්ෂණික වැටලීමකදී මෙම භාණ්ඩ තොගය සොයා ගෙන තිබේ.

පාන් පිටි තොගයට  මෙම ස්ථානයේදී විෂ ද්‍රව්‍ය යොදා එහි සිටි ගුල්ලන් මර්දනය කර යළි සකසා කල් ඉකුත්වීමේ දින වෙනස් කර  අලුතින් මුද්‍රණය කර  නව ඇසුරුම්වල නැවත අසුරා යළි බෙදා හැරීමට සූදානම්ව තිබී ඇති බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සිදුකළ විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *