කෝප් සභාපතිගේ පුතා ගැන සජිත් බොරු කියලා

  • By editor
  • November 22, 2023
  • 0
  • 115 Views

කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් බංඩාර ⁣ගේ පුත් කනිෂ්ක බණ්ඩාර කෝප් කමිටුවට සහභාගි වී ඇත්තේ කෝප් කමිටුවෙි සභාපතිවරයා ගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා ලෙස බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි . 

කනිෂ්ක බණ්ඩාර කෝප් කමිටුව පැවැති ශාලාවට ඇතුළුවීම සම්බන්ධව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස චෝදනා නැගූවද ඔහුට එම පරිශ්‍රයට ඇතුල් වීමට B 1 යටතේ 2023.11.14 දිනට වලංගු තාවකාලික අවසර පත්‍රයක් පාර්ලිමේන්තු වෙිත්‍රධාරි ගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇතිබව එම ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් පවසයි

එම අවසර පත්‍රය ලබාගනිම  සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා ගේ උපදෙස් පරිදි ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ කෝප් කමිටුවෙි සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) එන්.එස් වික්‍රමරත්න විසිනි. මේ අනුව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළ ආකාරයට කෝප් කමිටුවේ සභාපති ගේ පුතා ඉකුත් 14 දා කෝප් කමිටුවට සහභාගි වී ඇත්තේ එම කමිටුවෙි සභාපති ගේ පුත්‍රයා ලෙස නොවන බැවින් විපක්ෂ නායකගේ චෝදනාව පදනම් විරහිත බව මහාචාර්ය රංජිත් බංඩාර පෙන්වා දෙන්නේය.

කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයාට පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුමත වී නැති නිසා එම කමිටුවේ කටයුතු වලදී සහය ලබා ගැනීම සඳහා තම පුත්‍රයා සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වරයෙක් ලෙස ස්වෛඡා පදනමින් බඳවා ගත්තේ ඊටඅදාල නිසි අවසරය ලබා ගැනීමෙන් පසුව බව මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මේ පිළිබඳ කළ විමසීමකට පිළිතුරු දෙමින් පැවසීය.

කනිෂ්ක බංඩාර කෝප් කමිටුවේ සභාපති ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කරමින් එහි සභාපති ලෙස මහාචාර්ය රංජිත් බංඩාර කෝප් කමිටුවේ ලිපි ශිර්ෂයකින් 2022.10.15 දිනැතිව පත් වීමේ ලිපියක්ද නිකුත් කර ඇත. මීට අදාලව කනිෂ්ක බණ්ඩාරට පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයට පැමිණිම සදහා අවසර දී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරි ගේ අත්සනින් යුතු 2022.10.13 දිනැති ලිපිය මගින් කෝප්  සභාපතිවරයාට දන්වා ඇත. එම ලිපියෙන් වැඩි දුරටත් දන්වා ඇත්තේ  කෝප් කමිටුව රැස් වන   පරිශ්‍රයට ඇතුල් වීම සදහා තාවකාලික අවසර පත්‍රයක්  ලබා ගත යුතු බවය. ඉකුත් 14 දා පැවැති කෝප් කමිටුවට කනිෂ්ක බංඩාර සහභාගි වී ඇත්තේ එම තාවකාලික බලපත්‍රය ලබාගැනිමෙන් අනතුරුවය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *