කෝප් සභාපති ක්‍රිකට් ආයතනය සමග වැඩ කරලා – ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිවේදනයෙන් තහවුරුයි

  • By editor
  • November 17, 2023
  • 0
  • 114 Views

කෝප් සභාපති රංජිත් බණ්ඩාර මහතා ක්‍රිකට් විශ්වවිද්‍යාලයක් ඇති කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ සංකල්ප පත්‍රිකාව සකස් කිරීමට කොළඹ ව්‍යාපාරික හා කළමණාකාර විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කටයුතු කර තිබූ බව වාර්තා වේ.

2017-2018 කාලවලදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිධුරය දරන ලද තිලංග සුමතිපාල මහතාගේ ආරාධනාවක් මත ඔහු මෙලෙස කටයුතු කර ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

නමුත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් බණ්ඩාර මහතාට කිසිදු ගෙවීමක් කර නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය ඔහු සමග කිසිදු ලබැදියාවක් නැති බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

කෙසේනමුත් ඒ වෙනුවෙන් ඔහුට පෞද්ගලික ගෙවීමක් කර නොමැති බවද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *