කෝප් සභාපති ක්‍රිකට් පරීක්ෂණයෙන් ඉවත් කරයි

  • By editor
  • November 25, 2023
  • 0
  • 69 Views

කෝප් කමිටු සභාපති මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ වංචා සහ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ  විමර්ශන කටයුතුවලින් ඉවත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂ නායකයන් එකඟත්වය පළ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු කෝප් කමිටුවේ වෙනත් සාමාජිකයකුගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් මෙය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු කමිටු සාමාජිකයන් සමග  සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව කළ යුතු බවටද  කතානායකවරයා සදහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *