ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ජිප් රථයක එන්ජිම හදන්න ලක්ෂ 26ක් වෙන් කරලා

  • By editor
  • August 7, 2023
  • 0
  • 161 Views

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් ජීප් රථයක අලුත්වැඩියාව සඳහා රුපියල් ලක්‍ෂ 26 ක මුදලක් ගෙවා ඇති බවට වාර්තා වේ.

එහි සේවකයින් සදහන් කළේ එම ජිප් රථය වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් වෙනත් ස්ථානයක තබා ගාස්තුව ලෙස අදාළ මුදල ගෙවා ඇති බවය.

කෙසෙවෙතත් එම ජීප් රථයේ එන්ජිම අලුත්වැඩියා කළේ යැයි ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ උසස් නිලධාරීන් පැවසුව ද එම ධාවනය කළ නොහැකි බව ද කියන සේවකයෝ එම රථය මඟ නවතින බව ද සඳහන් කරති.

එම සංස්ථාව සතු තවත් වාහන තුනකට ද මේ ආකාරයටම මුදල් නාස්ති කර ඇති බව ද සේවකයෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *