ගණුදෙනුකරුවන්ට කුණුහරුපෙන් බැන්න සමෘද්ධි බැංකු නිලධාරීනිට වැඩ වරදී

  • By editor
  • September 27, 2023
  • 0
  • 136 Views

මේ දිනවල සමාජ ජාල කැළඹූ අකුරැස්ස සමෘද්ධි බැංකුවේ බැණ වැදීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ වැරදිකරුවන්ට එරෙහිව විද්‍යානුකූල පියවර ගන්නා බව සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි සඳහන් කළේය.

ඊට අදාළ විමර්ශන වාර්තා තමන් වෙත ලැබී ඇති බවත් ඒ අනුව නිසි පියවර ගන්නා බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව එම බැංකුවේ කළමනාකරණිය ඇතුළු නිලධාරීන්ගෙන් අඩු පාඩුවක් සිදුව ඇති හෙළි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *