ගම්වැසියන් පොලිසියක් වටලයි

  • By editor
  • June 27, 2023
  • 0
  • 128 Views

පහරදීමකින් පුද්ගලයෙකු මේ යාම සම්බන්ධව සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් හඟුරන්කෙත පොලිසිය ඉදිරියේ පිරිසක් විරෝධතාවක නිරත වී තිබේ.

දෙසීයකට වැඩි එම පිරිස විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය විසින් අහසට වෙඩි 38ක් තබා ඇත.

පොලිසියේ දැනුම් දැනුම්දීම නොතකා එම පිරිස කලහකාරීව හැසිරී ඇති අතර පොලිසිය ප්‍රධාන ගේට්ටුව ද පෙරළා දමා පොලිසියට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කර ඇත.

ඊට අමතරව තවත් පිරිසක් පොලිසියට ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති බවද පොලිසිය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *