ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි නැවතත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට.

0
7

කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අද (23) ඇප නියම වූ ගල්වැව සිරිධම්ම හිමියන්ව කඩුවෙල මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරව නැවත වරක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ .

පොලීසිය ඉදිරිපත් කළ මෝසමක් අනුව වෙනත් නඩුවක් සඳහා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් ගල්වැව සිරිධම්ම හිමියන්ව එලෙස කඩුවෙල මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එහිදී ගල්වැව සිරිධම්ම හිමියන් දෙසැම්බර් 06 වනදා දක්වා නැවත රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here