ගාල්ල PHI කෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කෙරේ

  • By editor
  • February 26, 2024
  • 0
  • 83 Views

ගාල්ල ඇල්පිටිය පතිරාජ මාවතේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

යතුරුපැදීයකින් පැමිණ තුවක්කුකරුවෙකු විසින් මෙම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරයා ඝාතනය කර ඇත්තේ ඔහුගේ නිවසේදීය.

පොලිසිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *