ගෑස් මිල නැවත බහී

  • By editor
  • June 26, 2023
  • 0
  • 115 Views

ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරය මිල ලබන මස 5 වැනිදා නැවතත් අඩු කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් අද (26) පැවසීය.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සින්ඩරයක මිල අඩු වන මුදලට සාපේක්‍ෂව සෙසු සිලින්ඩර දෙකේ මිල ද අඩු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *