ගිනි කෙලි ගිනි ගනං වෙලා

  • By editor
  • April 8, 2023
  • 0
  • 250 Views

දෙසැම්බර් වලට සාපේක්ෂව මෙවර අලුත් අවුරුදු සමයේ ගිනිකෙලි වල මිල 40% ඉහල ගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ.

පාරිබෝගිකයින් සදහන් කරන්නේ ඩොලරයේ අගය පහල ගිය හේතුවෙන් ඉන්ධන ඇතුළු අනෙකුත් භාණ්ඩ වල මිල ගණන් අඩු වුව ද අවුරුදු සමයේ ගිණිකෙලි වල මිල ගණන් සීග්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *