ගුවන්තොටුපළ නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ පැය කිහිපයක් තුළ නැවැත්වූ බවලතා කවුද

  • By editor
  • September 21, 2023
  • 0
  • 239 Views

ගුවන්තොටුපොල හරහා රටින් පිටවන හා රටට ඇතුළු වන අපරාධකරුවන් කොටුකර ගැනීමට ආරම්භ කළ නව වැඩපිළිවෙළ පැය කිහිපයක් තුළ ලැබුණු ඉහළ නියෝගයකින් නතර කර දැමීමට සිදුවී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම තීරණය පෙරේදා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය වූ අතර මෙහෙයුම ආරම්භ කර පැය කිහිපයක් යාමේදී ඉහලින් ලැබුණු නියෝගයකට අනුව එය නතර කිරීමට සිදුව ඇතැයි ද අනාවරණය විය.

කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ ආගමන විගමන කවුළුවලට ගුවන් මගීන් කැමැති ආකාරයට යාමට ඉඩ සැලසීම නිසා ජාවාරම්කරුවන් සමග හිතවත් නිලධාරීන් සිටින අවස්ථාවල ජාවාරම්කරුවන් එම කවුළු තෝරා ගෙන රටින් පිට වීම හා ඇතුල්වීම සිදු කරන බව හෙළි වී තිබේ.

පසුගියදා කටුනායක ගුවන්තොටුපොලේදී පාතාල නායක ගනේමුල්ල සංජීව අහඹු ලෙස කොටුවූයේත් ආගමන විගමන නිලධාරියෙකු මාර්ගයෙන් රටට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කිරීමේදී විය හැකි බවත්,මෙදින රාජකාරියේ සිටි ආගමන විගමන නිලධාරියා නිසි ලෙස රාජකාරි කිරීම නිසා ගනේමුල්ල සංජීව කොටු වූ බවට අනුමාන කරන බවත් පොලිස් ප්‍රධානීන් මෙහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *