ගුවන් යානා රැසක් අද අවලංගුයි

  • By editor
  • February 27, 2024
  • 0
  • 90 Views

කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙන් ගුවන් ගතවීමට නියමිත වූ යානා හතක් ගුවන් ගමන් වර අවලංගු කර තිබෙන අතර ඉන් හයක්ම ශ්‍රී ලන්කන් යානා බව වාර්තා වේ.

මෙලෙස ගමන්වාර අවලංගු කර ඇත්තේ ඉන්දියාව මැදපෙරදිග හා තායිලන්තය බලා යාමට නියමිතව තිබූ යානා ය.

ගුවන් ගමන් වාර අවලංගු වීම හේතුවෙන් මගින් රැසක් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *