ගුවන් යානා 04ක් ඉවතට – ගුවන් ගමන් ප්‍රමාදයට හේතුව මෙන්න

  • By editor
  • January 12, 2024
  • 0
  • 71 Views

අලුත්වැඩියා කිරීමට නොහැකිව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා හතරක් භාවිතයෙන් ඉවත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම ගුවන් යානා අලුත්වැඩියා කිරීමට අමතර කොටස් නොමැතිකමින් මේ ආකාරයෙන් ඉවත් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මෙම තත්වය හේතුවෙන් ගුවන් ගමන් වාර ප්‍රමාද වන බව ද වාර්තා වේ.

කෙසෙවෙතත් සමාගම සතුව මීට පෙර ගුවන් යානා විසි හතරක් තිබුණද දැනට පියාසර මට්ටමේ ඇත්තේ ගුවන් යනා දහ අටක් පමණකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *