ගෙදර ඉන්න ගාල්ල වරායේ සේවකයින්ටත් වැටුප් ගෙවලා

  • By editor
  • April 1, 2023
  • 0
  • 76 Views

ගාලු වරායේ නැව් අංශයේ හා වාප්පු අංශයේ සේවකයින් 100ක ට අධික පිරිසක් රැකියාවට වාර්තා නොකර වැටුප් ලබාගන්නා බව වාර්තා වේ.

මෙම සේවකයින් වසර දෙකක් පුරා නිවසේ සිට වැටුප් ලබා ගන්නා බවත් ඒ පිලිබද බලධාරීන් නිසි පියවර නොගන්නා බවත් සදහන් වේ.

එමෙන්ම මේ දිනවල කොලඔ වරායේ සේවක හිගයක් තිබෙන බවට ද තොරතුරු වාර්තා වන අතර මෙම සේවකයින් ඒ සදහා අනුයුක්ත කිරීමට ද බලධාරීන් මැලිකමක් දක්වයි.

කෙසේ වෙතත් ගාල්ල වරාය පාඩු ලබන ආයතනයක් බවත් නිකරුණේ ගෙවන සේවක වැටුප් වලින් පමණක් මසකට කෝටි ගණනින් පාඩු සිදුවන බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *