චන්ද්‍රිකා නැතිව මෛත්‍රී අත්තනගල්ලේ බලමණ්ඩල පිහිටුවයි

  • By editor
  • December 19, 2023
  • 0
  • 167 Views

අත්තනගල්ල ආසනයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන බලමංඩලය , කාන්තා බලමංඩලය සහ ස්වයං රැකියා ලාභීන්ගේ සංවිධානය පිහිටුවීම එම පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රී පාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වා තිබේ.

නමුත්  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත්තනගල්ල හිටපු ආසන සංවිධායක මෙන්ම ශ්‍රී ලංක නිදහස් පක්ෂ අනුශාසක හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් තොරව මෙකී සියලුම කාර්යයන් සිදුකිරීම සුවිශේෂීත්වයක් බව දේශපාලන විචාරකයන් සදහන් කරති.

මෙම උත්සවය හොරගොල්ල මන්දාරා උත්සව ශාලාවේ දී පසුගිය 17 වෙනිදාඅ දින හිටපු මැති ඇමතිවරුන් සහ සංවිධායක වරුන් රැසකගේ සහබාගීත්වයෙන් අති සාර්ථකව පවත්වා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *