චමුදිතට නඩු පිට නඩු

  • By editor
  • May 20, 2023
  • 0
  • 160 Views

යූ ටියුබ් නාලිකාවක් හරහා අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය කරමින් තමන්ට අපහාස කළැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ බිරිඳ ජලනි ප්‍රේමදාස විසින් මාධ්‍යවේදී චමුදිත සමරවික්‍රමගෙන් රුපියල් බිලියනයක අපහාස වන්දි ඉල්ලා එන්තරවාසියක් එවා තිබේ.

ඔහු විසින් මෙහෙයවන ටෘත් විත් චමුදිත අන්තර්ජාල නාලිකාව හරහා ඇයට අපහාස වන ආකාරයට සාකච්ඡාවක් සිදු කළේ යැයි එමගින් චෝදනා නගා ඇත.

චමුදිත සමරවික්‍රම ප්‍රසිද්ධියේ සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් දින 14ක් ඇතුළත රුපියල් බිලියනයක වන්දි මුදලක් ගෙවන ලෙසක් එසේද නොවන්නේ නම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඇය වෙනුවෙන් නීතීඥවරයා දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *