චීනය, ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය තොරතුරු සොරකම් කරයි

  • By editor
  • September 28, 2023
  • 0
  • 152 Views

චීන හැකර්වරු විසින් අමෙරිකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු ගිණුම්වලින් විද්‍යුත් පණිවුඩ දස දහස් ගණනක් සොරකම් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එරට රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සාකච්ඡාවක දී මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු අනාවරණය වී ඇති අතර සෙනට් සභා නියෝජිතයෙකු විසින් ද මෙම තොරතුරු තහවුරු කර ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

චීන හැකර්වරු විසින් අමෙරිකානු  රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම් 10 කින් විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ 60,000ක් සොරකම් කර ඇති බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *