ජනකට පක්ෂ නොවුණට රාජිතගෙන් සහ සුරේෂ් වඩිවේල්ගෙන් කරුණු විමසයි

  • By editor
  • May 30, 2023
  • 0
  • 80 Views

පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක එම ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමේ විවාදයේ දී ඡන්ද විමසීමේදී පක්‍ෂයේ මතයට පටහැණිව කටයුතු කිරීම ගැන රාජිත සේනාරත්නගෙන් සහ වඩිවේල් සුරේෂ්ගෙන් නිදහසට කරුණු විමසා තිබේ.

එදින රාජිත සේනාරත්න ඡන්ද විමසීමට සහභාගී නොවූ අතර වඩිවේල් සුරේස් යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීමත් සම්බන්ධයෙන් දින හතක් ඇතුළත ‍පිලිතුරු ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *