ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් රකින නීති ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න – කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ – රාජ්‍ය නිලධාරීහු මහ පාරට

  • By editor
  • July 27, 2023
  • 0
  • 118 Views

ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් සම්මත කර පනවා ඇති ඇති නීති රීති ස්වාධීනව ක්‍රයාත්මක කිරීමට රජයේ නිලධාරින්ට ලබාදී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වාතාවරණය සලසන ලෙසට බල කරමින් හා එසේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන්ට පනත්වල සදහන් පරිදි ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු බවටත් අවධාරණය කරමින් කම්කරු අමාත්‍යාංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට අද දිනයේදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වූවේය.

2018 වසරේදී හොරණ ප්‍රදේශයේ රබර් කර්මාන්ත ශාලාවක රසායනික අපද්‍රව්‍ය ටැංකියකට වැටීමෙන් පුද්ගලයින් හය දෙනෙක් මිය ගොස් තිබුණි. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ඇති නීති අනුව කටයුතු කිරීමේදී ස්වාධීනව කටයුතු කළ නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මතුව තිබෙන අවදානම සැලකිල්ලට ගනිමින් රෙම විරෝධතාවය දක්වා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවෙන් පනවා ඇති නීති ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට යොදා ගන්නා ඕනෑම අවස්ථාවකදී එම පනත්වල සදහන් පරිදි නිලධාරින්ට ආරක්ෂාව සැලසිය යුතු බවත් විරෝධතාකරුවෝ අවධානරණය කළහ. එසේ නොවන්නේ නම් අණ පනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ නිලධාරීන් මැලි වන එවද, එවැනි වාතාවරණයක් ඇතිවුවහොත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම මන්දගාමීවීමේ අවදානමක් මතුවන බවද විරෝධතාකරුවෝ වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *