ජනතාවගේ කොරේ පිටට මරේ – විදුලි බිල නැවත ඉහළ දමන්න යෝජනාවක්

  • By editor
  • August 5, 2023
  • 0
  • 168 Views

ලංවිම ලබන පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා විදුලි ගාස්තු නැවත වරක් වහාම ඉහළ දැමිය යුතුව ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට දැනුම්දී තිබේ.

විදුලි ගාස්තු වැඩිවීමක් ලබා නොදුනහොත් මේ වසරේ ඉදිරි මාස කීපය තුළ වියදම් පියවා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බවද ලංවිම් එම කොමිසමට දන්වා ඇත.

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මහවැලි ජලාශවල ජල මට්ටම 45% දක්වා අඩු වී ඇති නිසා විදුලිය නිපදවීම සඳහා ඉදිරියේදී නිදහස් කළ හැක්කේ 12% ප්‍රතිශතයක් බවට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *