ජනපති අණින් ගුවන් හමුදා භටයින් 09ක ගේ පදක්කම් අවලංගු කෙරේ

  • By editor
  • December 13, 2023
  • 0
  • 88 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ගුවන් හමුදා භටයන් නව දෙනෙකුට පසුගිය වසරේ ලබා දුන් දීර්ඝ සේවා පදක්කම් අවලංගු කිරීමට ආරක්ෂ ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සැරවන්නරයකු, කෝප‍්‍රල්වරුන් තිදෙනකු හා නායක ගුවන් භටයන් 05 දෙනෙකුගේ පදක්කම් මෙලෙස අවලංගු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *