ජනපති මැදුරේ වාහන සෙල්ලම – වාහන 51ක් අතුරුදහන්

  • By editor
  • June 24, 2023
  • 0
  • 88 Views

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අයත් වාහන ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් සොයාගත නොහැකි වී ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සදහන් කරයි.

නව වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ වාහන 51 ක කිසිදු දත්තයක් 2022 වසර අග වනවිටත් සොයාගත නොහැකිව ඇති බවයි.

එමෙන්ම ජනාධිපති කාර්යාලය සතු වාහන 53 ක් වෙනත් පාර්ශවයන් වෙත හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත ලබා දී ඇති බවත් එම වාර්තාවේ සදහන් කර තිබේ.

මෙකි වාහන අතුරින් වාහන 27 සඳහා නඩත්තු වියදම් ලෙස 2022 වසරේදී රුපියල් එක් කෝටි තිස් හත් ලක්ෂයක් ජනාධිපති කාර්යාලය මගින් වැය කර ඇති බවත් ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

කෙසේවෙතත් එම වියදම් ප්‍රතිපූරණය කර කරගැනීමට හෝ කටයුතු කර නොතිබූ බව විගණන අංශය හෙළිකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *