ජනාධිපති අද රෑ ලෝකයට කතා කරයි

  • By editor
  • March 24, 2023
  • 0
  • 88 Views

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අද රාත්‍රියේදී ජාත්‍යන්තරය අමතමින් විශේෂ දේශනයක් පැවැත්වීමට සුදානමින් සිටී

ජනාධිපතිවරයාගේ හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශනය පැයක කාලයක දේශනයක් වන අතර, දේශනය අවසානයේදී ප්‍රශ්න උත්තර සැසියක් පැවැත්වීමටද නියමිතව ඇතැයි හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලය පවසයි.

ඇමරිකාවේ වේලාවෙන් උදෑසන 10ට දේශනය ආරම්භ වීමට නියමිත අතර එය ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී හතට ආරම්භවීමට නියමිතව ඇත.

හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය Tarun Khanna, සහ Asim Khwaja විසින් මෙම ප්‍රශ්න උත්තර සැසිය මෙහෙයවනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *